Giới thiệu về các ngành công nghiệp xe đạp

Đi xe đạp là một ngành công nghiệp truyền thống, với 100 năm lịch sử, vì môi trường và các vấn đề giao thông, xe một lần nữa trở thành quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, như giao thông vận tải, thể dục dụng cụ, ngành công nghiệp xe đạp là thế giới Trung tâm của lực hấp dẫn từ các phương tiện truyền thống của các công cụ giao thông vận tải đến loại hình thể thao, núi, nghỉ ngơi transformation tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật bản và khác phát triển quốc gia , các xe đạp là một sản phẩm thể thao, thể dục, nghỉ ngơi và vui chơi giải trí tổng quát hơn. Nhu cầu lớn cho xe đạp trên toàn thế giới mỗi năm, thống kê cho thấy rằng xe đạp quy mô Nhật bản CYCLEPRESS nhu cầu trên toàn thế giới được duy trì ở mức độ 106 triệu đơn vị, doanh thu hàng năm của xe đạp khoảng 50 tỷ đồng.
返回顶部