Sản phẩm sợi carbon

Cormier chuyên nghiệp R & D, thiết kế, sản xuất và hoạt động của nhà sản xuất sản phẩm sợi carbon. Các loại sản phẩm chính là: câu lạc bộ golf sợi carbon, carbon fiber vỏ điện thoại, sợi carbon paddles, ống sợi carbon, các sản phẩm sáng tạo sợi carbon khác. Cormier là một nhà sản xuất của sản phẩm sợi carbon, chúng tôi cung cấp OEM cho tất cả các loại dịch vụ và sản xuất sản phẩm sợi carbon. Nhà máy có tiêm thảo riêng của họ, lắp ráp, để thực hiện các bo mạch chủ dự án chế biến bên ngoài, vội vàng ra lệnh để đáp ứng nhu cầu khách hàng cho đơn hàng lớn. Cormier đã trở thành một chiến lược kinh doanh hợp tác thương hiệu, khu vực cho phép các nhà sản xuất nghiên cứu khoa học. Chúng tôi đã giới thiệu một loạt các sợi carbon làm nguyên liệu sản phẩm bảo vệ môi trường công nghệ cao mới, làm nổi bật thời năng lực sản xuất và lực lượng dịch vụ. Cormier mục đích là để không chỉ giải quyết vấn đề về số lượng và chất lượng, nhưng bằng cách cung cấp, sử dụng tích hợp công nghệ thông tin với khách hàng, và thực sự trở thành dây chuyền sản xuất của họ. Công nghệ, tốc độ, chi phí, kịp thời, vv tiếp tục để tối ưu hóa quá trình thực hiện sản phẩm một cách kịp thời để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của khách hàng, nhận ra giá trị chuyển nhượng, cải thiện năng lực cạnh tranh của thị trường và đạt được mục đích của sự hợp tác lâu dài và phát triển phổ biến từ. Cormier tinh thần của "người theo định hướng, chất lượng uy tín đầu tiên, trước tiên, khách hàng đầu tiên" triết lý kinh doanh, sự đoàn kết, tinh thần thực dụng, tiên phong và sáng tạo của công ty, Dịch vụ và phát triển các chiến lược chính sách của công ty.
返回顶部