Các sản phẩm chính của sợi Carbon

Sợi carbon được sử dụng ngoài aerospace, quốc phòng và các lĩnh vực quân sự bên ngoài thể thao hàng hóa, linh kiện ô tô, gió tuabin, vật liệu xây dựng tăng cường để tăng cường chất dẻo, nền tảng và sợi carbon phục hồi thị trường khoan cũng đang là sử dụng. Cũng được sử dụng trong bình áp lực, thiết bị y tế, phát triển hàng hải, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Các ứng dụng khác bao gồm sản xuất sợi carbon phụ tùng máy móc, thiết bị gia dụng và thiết bị bán dẫn liên quan đến vật liệu composite có thể được sử dụng để phục vụ để tăng cường bảo vệ chống tĩnh điện và điện từ. Ngoài ra, ứng dụng thiết bị x-quang của sợi cacbon có thể làm giảm cơ thể dưới tiếp xúc với tia x.
返回顶部